فریلنسر

mojtaba.H

3.5/5 (2 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/10/05
شکست، نقطه شروع آینده ای ایده ال است.

.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

2

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

خدمات

Retry Layer 1