فریلنسر

almasi78

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/14
حدود 4 ساله درگیرم به فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ ، تجربه های خوبی دارم که امیدوارم بتونم همکاری به یاد موندنی رو باهاتون تجربه کنم

حدود 4 ساله درگیرم به فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ ، تجربه های خوبی دارم که امیدوارم بتونم همکاری به یاد موندنی رو باهاتون تجربه کنم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1