فریلنسر

Golestani

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1401/03/06
اول تعهد، بعد تخصص

روی جزئیات خیلی حساسم. به خاطر همین معمولا خروجی کارم مطلوب می شود

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1