فریلنسر

asaladib

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/07
مسلط به تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دارای مهارت در گویندگی

در کارهای گویندگی و بازیگری نیز مهارت دارم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1