ژاکت سرویس ژاکت سرویس
فریلنسر

AmirMirfakhradin

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/11/01
دانشجوی نرم افزار

یجوون 19 ساله ک یهو پرت شده تو این سن و درگیر دغدغه های روزمرس

 

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1