در این سرویس شما با انتخاب یک کلمه کلیدی دلخواه، هزار بازدید از جستجو این کلمه در موتور های جستجو  زیر به صورت رندوم دریافت میکنید:

 • Google
 • Bing
 • Yahoo
 • Baidu
 • Yandex
 • Naver
 • DuckDuckGo

بازدید ها به صورتی است که در آمار گوگل آنالیتیکس شما قابل مشاهده است.

مدت هر بازدید 1 تا 3 دقیقه است .

 

 

این بازدید ها چون از موتور های جستجو و بر اساس کلمه کلیدی شما انجام میشود در رتبه بندی سایت شما بسیار موثر است.

توجه : بازدید ها به صورت رندوم بین موتور های جستجو تقسیم میشود.

دیدگاه ها

افرا کالا
افرا کالا

مراقبت پوست

 • تهران
  • رفتار کاری من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • آیا خدمات ارائه شده، متناسب خواست شما بود؟
afel
  • رفتار کاری من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • آیا خدمات ارائه شده، متناسب خواست شما بود؟
shahab
  • رفتار کاری من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • آیا خدمات ارائه شده، متناسب خواست شما بود؟
Retry Layer 1