یک نوشته خوب!

نوشته خوب می‌تونه کمک کنه تا بهتر با کسب و کار شما آشنا بشن و این خیلی مهم هست که نوشته شما با لحن عامیانه باشد یا رسمی، یک متن با لحن رسمی کمک بسزایی به رساندن مقصود شما به گوش مخاطب می‌کند. ویژگی یک نثر ادبی در این است که قدرت نفوذ کلام را افزون می‌کند.

ویژگی این سرویس:

شما می‌توانید انتخاب کنید نوع نگارش متن عامیانه باشد یا رسمی.

به فاصله، نیم فاصله و اصول نگارشی توجه کامل شده است.

این سرویس برای متون فارسی یا ترجمه از متون انگلیسی غیر تخصصی تعریف شده است.

 

 

سوالات متداول سرویس

Retry