راه اندازی یک سایت وردپرس

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح حرفه‌ای
  • مهلت پروژهمنقضی شده
این پروژه منقضی شده است

جزئیات پروژه

قالب خریداری شده فقط نیاز است که قالب شخصی سازی شود و اطلاعات بارگذاری شوند.

 

در سایت قسمت‌های زیر نیاز است:

ویدیو‌ها قابلیت دانلود (دو قسمت داریم ویدیوهای بلند و ویدیوهای کوتاه(

آهنگ‌ها قابلیت دانلود

زندگی نامه‌ها و تاریخچه‌ها

آموزش‌ها

عضویت

تماس با ما

درباره ما

 

زبانهای مورد نیاز

مهلت تکمیل پروژه

1401/05/05
Retry Layer 1