ترجمه افزونه دکان

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح ساده
  • مهلت پروژهمنقضی شده
این پروژه منقضی شده است

جزئیات پروژه

من میخواهم لیست فروشندگان فروشگاهی سایت ترجمه بشود

مهارت های لازم

دسته بندی های صنعت

مهلت تکمیل پروژه

1401/03/11
Retry Layer 1