در حال حاضر طرحی فعال نمی باشد.

طرح‌های تشویقی فعال تا آخر تیرماه 1400

  • در صورتی که در موعد قول داده شده کار را تحویل دهید، پنج درصد بیشتر (85% از مبلغ پروژه) متعلق به شماست.
  • در صورت معرفی فریلنسرها به ژاکت، در صورتی اینکه آنها پروژه‌ی موفقی داشته باشند، 10% از پروژه آنها متعلق به شماست. هم می‌توانید از آن در سایت و هم بصورت نقدی دریافت کنید.
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پایان مهلت استفاده از طرح‌های سفارشی
Retry Layer 1