فریلنسر

zahraah

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/25
من در زمینه طراحی سایت و فرانت اند میکنم و بشتیبان فنی ژاکت بوده ام

من در زمینه طراحی سایت و فرانت اند میکنم و بشتیبان فنی ژاکت بوده ام

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1