فریلنسر

دانیال باقرسایی

5/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/10/20
UX Designer

www.daniellit.com

Problem Solving
I help businesses develop and refine their design

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1