فریلنسر

Fake_skp2020

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/05
سلام من کوروش نجف زاده هستم متولد 29 مهر سال 1388.

نام و نام خانوادگی:کوروش نجف زاده

تاریخ تولد:29 مهر سال 1388

علاقه های کاری:برنامه نویسی_دندان پزشکی_نویسندگی_یوتیوبر

 

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1