فریلنسر

Shipa

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/05
تایپ و ادیت عکس رو خوب بلدم

تایپ رو خوب بلدم و میتونم عکس و فیلم رو تا حدودی ادیت کنم. عکاسی با موبایل هم بلدم اما نه به صورت حرفه ای. 

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1