فریلنسر

salishirazi

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/26
دانشجوی مدیریت کسب و کار ، 31 ساله از تهران

دانشجوی مدیریت کسب و کار ، 31 ساله از تهران

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1