فریلنسر

Sajad ln

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/24
سلام سجاد هستم ادیتور مهارت های من: ادیت ویدئو و عکس ساخت بنر و تیزر

سجاد هستم ادیتور
مهارت های من: ادیت ویدئو و عکس
و ساخت تیزر بنر

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1