فریلنسر

ROHAN

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/05/30
متعهد به کار /احترام به کارفرما / حساس به کیفیت کار

کار در او لویت من هستش بهتر انجام دادن کار برای من مهمتر از پول و زمات هستش

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

سایت فروشگاه حافظی

https://hafezistore.co/

Retry Layer 1