فریلنسر

physicallest

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/06/04
عاشق فیزیک و گرافیک، 8 سال تجربه کاری

..

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1