فریلنسر

استادان وب

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/10/18
تیم استادان وب تشکیل شده از 17 نیرو جوان ، پوپا واز همه مهمتر متخصص ایده پرداز . هدف ما همیشه انجام کا

تیم استادان وب تشکیل شده از 17 نیرو جوان ، پوپا واز همه مهمتر متخصص ایده پرداز . هدف ما همیشه انجام کار اصولی و منطقی برای کسب و کار ها بوده است. ما همیشه سعی بر این داشته ایم که بستر و مشاوره ای صادقانه در راستای رشد کسب و کاری داشته باشیم که به مااعتماد کرده و تا اینجا موفق عمل کرده ایم .

افراد تیم ما چندین سال به صورت فری لنسر ، کارمند ، مدیر به صورت شخصی فعالیت داشته و زمانی که بچه ها متوجه شدند الان می توانند بهترین کاررا تحویل بدهند به صورت تیمی فعالیت خودمان را شروع کردیم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

استادان وب

https://ostadanweb.com/

سایت روغن اوات

http://awatoil.ir/

پسران پادرا

http://www.sonsofpadra.com/

Retry Layer 1