فریلنسر

امید شیاسی

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/07/13
عاشق کامپیوتر و چالش های آن

از سال ۸۷ کار رو به صورت حرفه ای با کامپیوتر شروع کردم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1