فریلنسر

mostafaGDR

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/07/14
گرافیک دنیای من است با افتخار یک گرافیستم

کلی آرزوی خوب برای تیم ژاکت

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

ویدیو ها

پروژه های طراحی شده

ادمین اینستاگرام و مدیر تبلیغات گروه آموزشی پرتقال

http://www.porteqali.com

مدیر وبسایت اکسی کلس

http://www.oxyclass.com

وب مستر هوشمند دوره 18 همیار آکادمی

http://www.oxyclass.com

مدرس دوره های گرافیکی سایت پرتقال

http://www.porteqali.com

یوتوبر و لینک شماره 1 فتومونتاژ فارسی یوتوب

http://youtube.com/mosovid

Retry Layer 1