فریلنسر

MohsenBakhshi

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/01
از ایده تا طراحی و اجرا !

علاقمند در توسعه نرم افزار و طراحی وب سایت

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1