فریلنسر

Moghatarian

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/30
دانش آموز و فعال در زمینه آی تی

21 سال سابقه کار در زمینه راه اندازی انواع  زیر ساخت های شبکه های کامپیوتری

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1