فریلنسر

mahyaghavam

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/20
اینجانب محیا قوام دانش آموخته ی رشته ی جامعه شناسی در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران ،رشته ی روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشم.توانایی ترجمه و نوشتن مطالب با موضوعات مرتبط و غیر مرتبط را دارم .

اینجانب در حوزه مددکاری و روانشناسی در سازمان بهزیستی مشغول به کار بودم،از جمله حیطه های فعالیت کاری در آن مرکز  ،گزارش نویسی بر اساس موضوعات مرتبط با پرونده ها ی افراد بوده است . شعار من : از تجربه های جدید نترس ،ترس ها کوچک تر از آنچه در آیینه میبینید هستند!

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1