فریلنسر

mirshekari

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/07/14
همیشه و در همه جا پر از خلاقیت !

حدود سه سالی هستش که در حوزه طراحی وبسایت فعالیت می کنم و به عنوان پشتیبان فنی و طراح با چند وبسایت فروشگاهی تخصصی همکاری داشتم.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

کتابسرای یاقوت

http://www.yaghotbook.com

Retry Layer 1