فریلنسر

JavadMohammdi

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/05/24
مشاور کسب و کار اینترنتی

مشاور جواد محمدی

مدرس و مشاور کسب و کار اینترنتی.

 

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1