فریلنسر

hosin

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/11/15
عاشق یادگیری و اضافه کردن بار اطلاعات خوب و کاربردی

عاشق یادگیری و اضافه کردن بار اطلاعات خوب و کاربردی

 

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1