فریلنسر

Farshad Amiri

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/04
طراح تجربه ورابط کاربری( UI/UX Designer)

من طراح تجربه ورابط کاربری هستم.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1