فریلنسر

capsrw

4.8/5 (5 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/10/06
کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

سام احمدی

کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

 

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

 

ساکن تهران111111111111

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

7

سرویس در حال انجام

5

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1