فریلنسر

bardiyabadalian

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/07/28
سلام طراحی سایت و طراحی گرافیک انجام میدم

سلام بردیا بدلیان هستم
تقریبا یک ساله طراحی سایت و گرافیکی انجام میدم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1