فریلنسر

Bagheri

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/18
معلول جسمی حرکتی با چندسال سابقه کار در خدمت شما هستم.

متاهل.. بیکار و دنبال کار

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

کارت ویزیت

#

تراکت رنگی

#

Retry Layer 1