فریلنسر

AliShokoufi

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/07/18
دقت به تمامی جزئیات برای داشتن سایتی کامل و کار آمد

دارای تجریه و مدرک دیجیتال مارکتینگ

آشنایی کامل با اصول و قواعد طراحی

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

ویدیو ها

Retry Layer 1