فریلنسر

alihosseini24

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/10/20
بیشتر تو زمینه تایپ اوکی هستم

هرگونه محتوی در زمینه نوشتن و تایپ و پاور پوینتو …
در خدمتتون هستم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1