فریلنسر

alibabapoor82

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/22
بنده علی باباپور دانش اموز پایه دوازدهم رشته انسانی میباشم .

سلام بنده علی باباپور دانش اموز سال اخر یعنی پایه دوازدهم در رشته انسانی میباشم . که هم اکنون در مدرسه دولتی در استان مازندران شهرستان بابلسر هستم . میخواهم از وقت های خالی خود درست استفاده کنم و حداقل یک راه در امد زایی برای خودم ایجاد کنم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1