فریلنسر

Farhad Piroti

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/09/26
برای زیستن ادعای بزرگ دارم.

برای زیستن ادعای بزرگ دارم. می خواهم حیاتی پرمعنا داشته و عملیات بزرگ به انجام برسانم، این عملیات را به خاطر عشق به انسانها و زندگی انجام می دهم.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

طراحی لوگو

http://tinoperfume.com

Retry Layer 1