فریلنسر

Abolfazl.er

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/08/07
۱۷ ساله هستم از بوشهر در تایپ سابقه کار دارم و ادمین پیج بودم

در چندین شرکت تایپ پروژه تایپ انجام دادم

و برای چندین پیج ادمینی کردم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1