فریلنسر

مهـــرداد نوفـــر

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/05/18
طراح گرافیک و وبسایت

مدیر عامل کانون تبلیغات، تولید محتوی و وبسایت شاین گرافیک

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1