فریلنسر

مائده توکلی

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/04/21
تلاش بازخورد مفید

دوسال مشغول به کار بودم به عنوان گرافیست در محل و ۱ سالم هست فریلنسر هستم و نویسنده ادبی ام هست

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1