فریلنسر

سبحان عفتی

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/04/19
صداقت اولین مرحله کارم هست.

سه سال وردپرس کار می کنم و با html وcss آشنایی دارم،

رضایت کارفرما های پروژهایی که در دست داشتم،برایم بزرگترین دلگرمی است.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

فروشگاه اسباب بازی حضورذهن

https://hozorezehn.com/

فروشگاه آرالیا

https://araliyamarket.ir/

فروشگاه اکسیر کویر

http://eksirkaviryazd.ir/

Retry Layer 1