فریلنسر

دل آرام ارشدی

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/04/19
طراحی وبسایت
  • کارشناسی فناوری اطلاعات و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

پروژه های طراحی شده

فریمن

https://farimanmusic.com/

Retry Layer 1