فریلنسر

داود براتی

0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/04/19
لذت در کار، کمال در کار را در پی دارد.

عاشق طراحی و مدیریت وبسایت

هر پروژه از اهمیت والا و ویژه ای برای بنده برخوردار است.

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1