فریلنسر

امین قنبری

4.5/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/03/08
طراح گرافیک

امین قنبری | طراح گرافیک و مدیر هنری

0

پروژه های در حال انجام

1

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

بازخورد مشتری

شرکت
رسول ساغریان

بند برای سایت

 • سطح پروژهسطح حرفه‌ای
 • تهران
 • 1400/06/22
  • آیا رفتار ایشان محترمانه بود؟
  • از کیفیت کار ایشان راضی بودید؟
  • آیا در زمان مناسب کار را به شما تحویل داند؟
  • آیا مایلید ایشان را به دیگران هم توصیه کنید؟

برخورد محترمانه ای داشتند و همکاری خوبی بود.

Retry Layer 1