فریلنسر

AmirhosseiN

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400/04/18
پیگیری و پشتکار و دقت زیاد در کار و تمرکز بالا روی کار و انجام دادن آن به نحو احسن

پیگیری و پشتکار و دقت زیاد در کار و تمرکز بالا روی کار و انجام دادن آن به نحو احسن

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

Retry Layer 1